EKSYMÄN SUKUSEURA R.Y.

Eksymän sukuseura r.y. merkittiin 15.12.1994 Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin n:olla 162269, ensimmäisten
ns. perustajajäsenten toimesta, jotka muodostivat samalla hallituksen Samassa yhteydessä suojattiin Eksymä nimi.
Perustamisasiakirja, jolla on perustettu Eksymän Sukuseura r.y ovat allekirjoittaneet 12.10.1992 Kaarlo Leinonen, Seppo Määttä ja Kalervo Eksymä.
Sukuseuran nimenkirjoittajat olivat Kaarlo Leinonen Esimies Kuusamo, Pentti Viitanen Varaesimies Oulu ja Seppo Määttä Siht./rahastonhoitaja Kuusamo.
Lisäksi hallituksen jäseninä olivat Taimi Lohilahti vj Tauno Tahkola, Tyyne Repo vj Erkki Repo, Hanna Jaakkola vj Hannes Oirarainen,
Juhani Törmänen vj Elvi Tahkola, Kalervo Eksymä vj Pirkko Hietala. Muina vj Vesa Leinonen, Seija Jolma ja Kari-Matti Määttä.

Eksymän Sukuseuran tarkoitus:

  • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita tilaisuuksia.
  • kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoa.
  • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisu toimintaa
  • selvittämällä ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamaan tutkimustyön tulokset jäsenistön tietoon.
  • pitää luetteloa suvun jäsenistä