Lähetä palautetta sivujen johdosta.
Toivomme saavamme tietoja uusista ja
poismenneistä sukumme jäsenistä.
Tiedot kerätään sukumme historiaan.
Toivomme myös ehdotuksia ja ideoita sukuseuralle .