EKSYMÄN TILA


Eksymä, 45km kirkolta. Omistajat v:sta 1899 Matti Eksymä ja puolisonsa Anna (os.Kivilahti) Ollut isännän suvulla v:sta 1870. Pinta ala ehkä noin 750 ha siitä puutarhaa o.15, peltoa n.25,viljelykelpoista suota n.200 ja metsämaata n.524,85 ha. Pelloista on 3 ha savensekaista multamaata ja loput suoviljelystä. Vapaa viljelys. V. 1932 oli 0.75 ha ruista, 0.5 kauraa, 5 ohraa, 0.1 sipulia, 0.5 perunaa, 0.5 juurikasveja,15.15 heinää, 0,5 kesantoa, ja 2 ha uudisraivausta. talouskeskus Viljelysten reunassa, Eksymäjärven rannalla. Rakennukset puusta.28 lehmän navetta ja 75 kanan kanala rakennettu 1928 sekä 4 hevosen talli 1931. Navetassa on vesijohto ja automaattiset juomakupit. Kotieläimiä 2 hevosta, 11 lehmää, 1 sonni, 18 lammasta, ja 40 poroa. Myydään rehuja, poroja, voita, ja lihaa kirkonkylään. Kalastusta harjoitetaan myös myyntiä varten. Osuus vesivoimalla käyvään myllyyn, sirkkelisahaan ja pärehöylään